English Weekend School

Announcing the new… HeadStart English Weekend School 2021

เรียนภาษาอังกฤษกับคุณครูเจ้าของภาษาในโรงเรียนนานาชาติที่ทันสมัย ซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษแห่งใหม่สำหรับนักเรียนไทยทุกคนแล้ว

โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทภูเก็ตได้จัดโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ (English Weekend School) สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนานาชาติเฮดสตาร์ทภูเก็ต ทุกเช้าวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 12.00 น. (3 ชั่วโมง) เริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 ถึงวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ระยะเวลารวม 12 สัปดาห์ในราคา เพียง 12,000 บาทเท่านั้น

นักเรียนจะได้รับโอกาสในการฝึกฝนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนโต้ตอบ เรียนรู้ เล่น และพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยคุณครูเจ้าของภาษาผ่านการทำกิจกรรมประเภทต่างๆ เช่น กีฬา ทำอาหาร งานศิลปะ หรือเกมส์ต่างๆ คลาสทดลองเรียนจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2664 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. (3 ชั่วโมง ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)

ผู้ปกครองท่านใดสนใจสมัครบุตรหลานเข้าเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษนี้สามารถแสกน QR Code ด้านล่างนี้หรือสมัครโดยตรงได้ที่โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทภูเก็ต

image 1
Default 4dc4830b b6a9 4398 8a43 b2827ce58132Default 288e8bd1 da42 4211 baf4 9d7557deca7bDefault e5e0accd cdfa 4fe4 8b7b 7bd7189fa5b3Default c1e478c2 232a 4edc 9f6f b9e14670fd34Default 4fc2d169 731f 4e38 882b 7e5c0ac7b8e0Default 95a1e377 f695 43ae 9a9c 9b54158dfc6eDefault f064f010 782f 45c2 8c22 61b4bb0cdf5bDefault 8b63266f 1d5e 4479 8635 9fd4e3dcdf2fDefault cda37e10 5767 4c87 9748 95d7b2bedbe9