En Th

พันธกิจ

พันธกิจของโรงเรียน คือการสร้างและสนับสนุนทีมงานนักการศึกษามืออาชีพ เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพื่อรองรับชุมชนนานาชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของจังหวัดภูเก็ต ความมุ่งมั่นของเราคือ

  • ครูที่พร้อมอุทิศตน เพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิ ประสบการณ์ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนได้
  • หลักสูตรและการสอบวัดผลของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
  • โรงเรียนตั้งอยู่ใจกลางเมือง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์ทางด้านกีฬาที่ครบครัน

ด้วยความพร้อมข้างต้น บวกกับค่าเล่าเรียนที่เหมาะสม จึงเชื่อมั่นได้ว่าโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทคือโรงเรียนนานาชาติที่ดีเลิศแห่งหนึ่งสำหรับบุตรหลานของท่าน

Default 4dc4830b b6a9 4398 8a43 b2827ce58132Default 8b63266f 1d5e 4479 8635 9fd4e3dcdf2fDefault f064f010 782f 45c2 8c22 61b4bb0cdf5bDefault cda37e10 5767 4c87 9748 95d7b2bedbe9Default 288e8bd1 da42 4211 baf4 9d7557deca7bDefault e5e0accd cdfa 4fe4 8b7b 7bd7189fa5b3Default c1e478c2 232a 4edc 9f6f b9e14670fd34Default 4fc2d169 731f 4e38 882b 7e5c0ac7b8e0Default 95a1e377 f695 43ae 9a9c 9b54158dfc6e