การประเมินผลการเรียน

การสอบ Cambridge Primary Checkpoint จะมีขึ้น เมื่อนักเรียนเรียนจบชั้น Year 6 หรือKey Stage 2 วิชาที่ใช้สอบคือวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผลของการสอบจะได้รับเป็นคะแนนตั้งแต่ 0.0 ถึง 6.0 ซึ่งตัวบงชี้ที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความเข้าใจพื้นฐานของหลักสูตรคือ นักเรียนจะต้องมีผลคะแนนตั้งแต่ 3.0 หรือมากกว่านั้น


ในปี 2017 นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทำคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

ในปี 2017 นักเรียนชั้นYear 6 และYear 9 ของเราได้เข้าสอบ Cambridge Checkpoint Exams โดยนักเรียนจำนวน 18 คนของเรา ทำคะแนนในการสอบวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีเยี่ยม (6.0)

Checkpoint Exams 2019 01 01
Default 4dc4830b b6a9 4398 8a43 b2827ce58132Default 288e8bd1 da42 4211 baf4 9d7557deca7bDefault e5e0accd cdfa 4fe4 8b7b 7bd7189fa5b3Default c1e478c2 232a 4edc 9f6f b9e14670fd34Default 4fc2d169 731f 4e38 882b 7e5c0ac7b8e0Default 95a1e377 f695 43ae 9a9c 9b54158dfc6eDefault f064f010 782f 45c2 8c22 61b4bb0cdf5bDefault 8b63266f 1d5e 4479 8635 9fd4e3dcdf2fDefault cda37e10 5767 4c87 9748 95d7b2bedbe9