หลักสูตรสำหรับประถมศึกษา

หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ทครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดในเรื่องที่ตนเองสนใจและใฝ่รู้ในสิ่งที่ได้เรียนมา และสิ่งเหล่านี้คือแรงจูงใจที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติที่เราใช้กระตุ้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ทางโรงเรียนใช้หลักสูตรระดับชั้นประถมศึกษาที่อ้างอิงจากโรงเรียนนานาชาติเคมบริดจ์และหลักสูตรการศึกษาแห่งประเทศอังกฤษ (National Curriculum of England) โดยเน้นให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิชาหลัก คือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และในวิชาเสริม เช่น สังคมศึกษา พละศึกษา คอมพิวเตอร์ ศิลปะและการออกแบบ ดนตรี และภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส จีนกลาง และไทย)

นักเรียนจะได้เรียนวิชาหลัก เช่น ภาษาอังกฤษ การฝึกหัดอ่านและเขียน (รวมถึงการออกเสียงแบบโฟนิค) และคณิตศาสตร์ในทุกๆวัน ส่วนวิชาอื่นๆ เช่น การสะกดคำ ไวยากรณ์ การเขียน การอ่านเป็นประจำทุกวันในชั้นเรียน และการอ่านสัปดาห์ละครั้งในห้องสมุดนั้นจะมีชั่วโมงเรียนเฉลี่ยทั่วทั้งสัปดาห์ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีสื่อออนไลน์ชั้นนำระดับโลกเพื่อใช้เป็นโปรแกรมเสริมสำหรับการอ่านภาษาอังกฤษ Bug Club และโปรแกรมเสริมวิชาคณิตศาสตร์ MyiMaths ที่ชนะรางวัลการประกวดสำหรับสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ระดับสากล ส่วนวิชาอื่นๆ เช่นคอมพิวเตอร์ ศิลปะและการออกแบบ ดนตรี ภาษาต่างประเทศและพลศึกษาจะสอนด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิชานั้นๆ

ห้องเรียนทุกระดับชั้นจะตกแต่งด้วยผลงานศิลปะของนักเรียน เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย และมีครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด ในทุกระดับชั้นจะมีครูผู้ช่วยที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญเพื่อสอนนักเรียน ทำงานร่วมกับครูประจำชั้น และคอยดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียนรวมทั้งสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนที่จำเป็นต้องเรียนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ (EAL)


Leveling and Exams

UK Thailand America Key Stages Examinations
Pre School Kindergarten Nursery Foundation  
Early Years Anuban 1 Kindergarten 1    
Reception A.2 Kindergarten 2    
Year 1 A.3 Kindergarten 3 Primary (KS1) End of Year Tests
Year 2 P.1 Grade 1   End of Year Tests
Year 3 P.2 Grade 2   Cambridge Progression Tests and Inspire Maths End of Year Tests
Year 4 P.3 Grade 3 Primary (KS2) Cambridge Progression Tests and Inspire Maths End of Year Tests
Year 5 P.4 Grade 4   Cambridge Progression Tests
Year 6 P.5 Grade 5   Checkpoint Exams
Year 7 P.6 Grade 6   Cambridge Progression Tests
Year 8 M.1 Grade 7 Secondary (KS3) Cambridge Progression Tests
Year 9 M.2 Grade 8   Checkpoint Exams
Year 10 M.3 Grade 9 Secondary (KS4) IGCSE
Year 11 M.4 Grade 10    
Year 12 M.5 Grade 11 Secondary (KS5) AS Levels
Year 13 M.6 Grade 12   A Levels

รายวิชา

รายวิชาที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษา :

 • English ภาษาอังกฤษ
 • Maths คณิตศาสตร์
 • Science วิทยาศาสตร์
 • Humanities (History and Geography) สังคมศึกษา
 • Computing เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • Physical Education (PE) พละศึกษา
 • Art and Design ศิลปะ
 • Music ดนตรี
 • French ภาษาฝรั่งเศส
 • Mandarin ภาษาจีน
 • Thai ภาษาไทย

Key Stages

ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรได้แบ่งออกเป็น “Key stages” (KS) ดังนี้:

Key Stage Classes Typical Ages
Foundation Stage Comprises of Preschool, Early Years and Reception Between the age of 2-5 years old
Key Stage 1 Comprises of Year 1 and 2 Between the age of 5-7 years old
Key Stage 2 Comprises Years 3, 4, 5 and 6 Between the age of 7 to 11 years old
Key Stage 3 Comprises of Years 7, 8 and 9 Between the age of 11 and 14 years old
Key Stage 4 Comprises of Years 10 and 11 Between the age of 14 and 16 years old
Sixth Form Comprises of Years 12 and 13 Between the age of 17 and 18 years old

หลักสูตรการเรียนการสอน

‘The quality of the curriculum is good. It is very successful in offering wider opportunities for students to develop their particular talents and develop key skills such as teamwork, effective communication, independence, resilience and self-confidence.’ Education Development Trust (EDT) Accreditation Report, June 2017

Default 4dc4830b b6a9 4398 8a43 b2827ce58132Default 41ab60f4 e984 4545 901a 84bb959c87a6Default e5e0accd cdfa 4fe4 8b7b 7bd7189fa5b3Default c1e478c2 232a 4edc 9f6f b9e14670fd34Default 4fc2d169 731f 4e38 882b 7e5c0ac7b8e0Default 95a1e377 f695 43ae 9a9c 9b54158dfc6eDefault f064f010 782f 45c2 8c22 61b4bb0cdf5bDefault 7e78c1fb 20cf 48b6 972e cdfa61abe4fa