การประเมินผลการเรียน

การสอบ the Cambridge Secondary 1 Checkpoint จะมีขึ้นในช่วงปลายภาคเรียนของชั้น Year 9หรือช่วงปลายของ Key Stage 3โดยวิชาที่ต้องสอบมี 3 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผลการสอบจะได้รับคะแนนตั้งแต่ 0.0 ถึง 6.0 ซึ่งระดับคะแนนที่บงชี้ว่านักเรียนมีความเข้าใจในหลักสูตรพื้นฐาน คือ นักเรียนจะต้องมีผลคะแนนตั้งแต่ 3.0 หรือมากกว่านั้น

เมื่อนักเรียนเรียนจบชั้น Year 11 หรือ Key Stage 4 จะมีการสอบ Cambridge IGCSE โดยวิชาที่ใช้สอบมีประมาณ 9 วิชา ซึ่งรวมไปถึงวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และ ICT หลังจากสอบเสร็จแล้วนักเรียนจะเข้าเรียนต่อชั้นYear12 เพื่อเริ่มการศึกษาในระดับ Key Stage 5 โดยวิชาที่เรียนมีทั้งหมด 4 วิชา ซึ่งนักเรียนYear 12 กลุ่มแรกของเรา เริ่มเรียนในเดือนสิงหาคมปี 2015

BTEC IGCSE Exam Success 2021 16x9 scaleBTEC Exam Success 2021 16x9 scale

IGCSE Results Since 2014

Headline Statistics UK Schools 2015 HeadStart 2014 HeadStart 2015 HeadStart 2016 HeadStart 2017 HeadStart 2018 HeadStart 2019
All entries graded A* to C 69% 85% 73% 81% 88% 94%  
A*/A grades 21% 22% 20% 11% 39% 41%  
Students achieving 5 A* to C grades 64% 86% 82% 73% 88% 93%  

2019 Academic Results

A Level (Year 13)

We are delighted to announce the outstanding A Level results achieved by our Year 13 students, who achieved a 97% pass rate across 11 different subjects. Special mention must be made of Bomnuri Kim, Natanicha Chaloemtoem (our Head Girl), Natalia Kotova and Marco de la Rosa (our Head Boy) who achieved A-A* grades in all of their A Level subjects.

AS Level (Year 12)

Our Year 12 students also achieved a 97% pass rate at AS Level, across 12 different subjects. Our highest performers this year were Ha-Yeon Song, Marc Baeuerle and Thanaphat Frederiksen, who each achieved the maximum possible outcome of A grades in all 4 of their AS subjects.

We are very proud of our Sixth Form students who worked extremely hard all year to achieve such great results.

IGCSE (Year 11)

HeadStart is pleased to report another outstanding set of examination results at IGCSE. This year, 90% of grades were A-C and 28% of all grades were A-A. Our top students, all of whom achieved 9 or more A*-A grades, were Elizaveta Stashevskaia, Charlie Suzuki and Hyunseung Lee. We are now delighted to commence the new academic year with 36 students enrolled in our Sixth Form to begin their A Level and BTEC courses. We look forward to seeing what you will achieve in the next 2 years!

ปี 2014 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากการสอบ IGCSE จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของเรา 3 คนจากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบ IGCSEทั้งหมด 15 คนได้รับรางวัล “High Achievement” จากมหาลัยเคมบริดจ์ในเดือนธันวาคมปี 2014 ตามรายชื่อและสาขาวิชาดังนี้

  • Elizaveta Kostikova – First Language Russian
  • Chama Ezendam – Foreign Language Dutch
  • Myriam Moeller - Foreign Language German

ปี 2017 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากการสอบ IGCSE จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ตามรายชื่อและรายละเอียดดังนี้

  • Natalia Kotova - First language Russian - High Achievement Award
  • Paola Stoffel - Foreign Language French - Top in Thailand
  • Hyerin Cho - Business Studies - Top in Thailand
  • Bomnuri Kim - Physical Education - Top in Thailand

ภาพประกอบด้านล่าง นักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรที่กรุงเทพในเดือนพฤศจิกายน ปี 2017

Pictured below: Students receiving their certificates in Bangkok November, 2017.

Default 4dc4830b b6a9 4398 8a43 b2827ce58132Default 288e8bd1 da42 4211 baf4 9d7557deca7bDefault e5e0accd cdfa 4fe4 8b7b 7bd7189fa5b3Default c1e478c2 232a 4edc 9f6f b9e14670fd34Default 4fc2d169 731f 4e38 882b 7e5c0ac7b8e0Default 95a1e377 f695 43ae 9a9c 9b54158dfc6eDefault f064f010 782f 45c2 8c22 61b4bb0cdf5bDefault 8b63266f 1d5e 4479 8635 9fd4e3dcdf2fDefault cda37e10 5767 4c87 9748 95d7b2bedbe9