การประเมินผลการเรียน

Square 65c9d41b 32c2 4234 b0bc aabf9d7574b1

Timothy Davidson

Deputy Head of Secondary (Academic)
[email protected]

My name is Tim and I have been teaching at HeadStart International School since 2018. I was born and raised in the beautiful county of Cornwall; located in the southwestern tip of the UK. After sitting my A-levels at Cornwall College I was awarded a scholarship from Pilkington Optronics to study Physics at Reading University. Post University I entered research at the National Physical Laboratory researching the use of quantum dots to replace fluorescent tag molecules for medical diagnosis. However, the life of a researcher often left me in need of human interaction and I decided to opt for a career change; studying a PGCE at the Institute of Education, in London. After my PGCE I took up my first full time teaching post in West London. I remained at this school for seven and a half years during which time I took on a variety of roles including Head of Physics, running the school’s science specialism and Learning Leader; a role which saw me helping to develop the teaching practice of my peers. I then took up my first International post in Prague where I worked as both the Head of Physics and the Teaching and Learning Coordinator for four years. Post Prague I moved to Phuket where I took on the role of Head of Science at HeadStart. I then remained in this post until 2022 when I took on the role of Deputy Head of Secondary - Academics. My approach to teaching has been formed from educational research and personal experience. The key to creating lifelong learners to is to give the students ownership of their learning and ensure they are suitably challenged and engaged throughout their time in education. To do this I endeavor to create an environment that fosters deep learning and stimulates students’ curiosity. In the past this was an approach I used when teaching and which we developed in the Science faculty; a strategy that saw continued improvement in terms of student progress and attainment. In my new role I am now trying to promote this approach across the entire Secondary School. So far my first year at HeadStart has been the only year where every lesson was taught face to face. With these constant challenges to their learning I have been impressed by the resilience and attitude of the students; attributes that have led to continued increase in attainment across the school. I have no doubt that the current cohort is capable of continuing this improvement and I look forward to helping, and ensuring, that this prediction is proven to be true! I am excited about continuing my adventure at HeadStart International School and being given the opportunity to further aid the students in developing a love of learning.

การสอบ the Cambridge Secondary 1 Checkpoint จะมีขึ้นในช่วงปลายภาคเรียนของชั้น Year 9หรือช่วงปลายของ Key Stage 3โดยวิชาที่ต้องสอบมี 3 วิชา คือ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผลการสอบจะได้รับคะแนนตั้งแต่ 0.0 ถึง 6.0 ซึ่งระดับคะแนนที่บงชี้ว่านักเรียนมีความเข้าใจในหลักสูตรพื้นฐาน คือ นักเรียนจะต้องมีผลคะแนนตั้งแต่ 3.0 หรือมากกว่านั้น

เมื่อนักเรียนเรียนจบชั้น Year 11 หรือ Key Stage 4 จะมีการสอบ Cambridge IGCSE โดยวิชาที่ใช้สอบมีประมาณ 9 วิชา ซึ่งรวมไปถึงวิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และ ICT หลังจากสอบเสร็จแล้วนักเรียนจะเข้าเรียนต่อชั้นYear12 เพื่อเริ่มการศึกษาในระดับ Key Stage 5 โดยวิชาที่เรียนมีทั้งหมด 4 วิชา ซึ่งนักเรียนYear 12 กลุ่มแรกของเรา เริ่มเรียนในเดือนสิงหาคมปี 2015

BTEC IGCSE Exam Success 2022 16x9 min
BTEC IGCSE Exam Success 2022 16x9 1 min

IGCSE Results Since 2014

Headline Statistics 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
All entries graded A* to C 85% 73% 81% 88% 94% 93% 99% 97% 92%
A*/A grades 22% 22% 20% 11% 39% 41% 55% 47% 39%
Students achieving 5 A* to C grades 86% 86% 82% 73% 88% 93% 98% 100% 87%
Top in Thailand 2020

ปี 2014 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากการสอบ IGCSE จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของเรา 3 คนจากจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบ IGCSEทั้งหมด 15 คนได้รับรางวัล “High Achievement” จากมหาลัยเคมบริดจ์ในเดือนธันวาคมปี 2014 ตามรายชื่อและสาขาวิชาดังนี้

  • Elizaveta Kostikova – First Language Russian
  • Chama Ezendam – Foreign Language Dutch
  • Myriam Moeller - Foreign Language German

ปี 2017 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากการสอบ IGCSE จาก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ตามรายชื่อและรายละเอียดดังนี้

  • Natalia Kotova - First language Russian - High Achievement Award
  • Paola Stoffel - Foreign Language French - Top in Thailand
  • Hyerin Cho - Business Studies - Top in Thailand
  • Bomnuri Kim - Physical Education - Top in Thailand

ภาพประกอบด้านล่าง นักเรียนที่ได้รับประกาศนียบัตรที่กรุงเทพในเดือนพฤศจิกายน ปี 2017

Pictured below: Students receiving their certificates in Bangkok November, 2017.

Default 4dc4830b b6a9 4398 8a43 b2827ce58132Default 288e8bd1 da42 4211 baf4 9d7557deca7bDefault e5e0accd cdfa 4fe4 8b7b 7bd7189fa5b3Default c1e478c2 232a 4edc 9f6f b9e14670fd34Default 4fc2d169 731f 4e38 882b 7e5c0ac7b8e0Default 95a1e377 f695 43ae 9a9c 9b54158dfc6eDefault f064f010 782f 45c2 8c22 61b4bb0cdf5bDefault 8b63266f 1d5e 4479 8635 9fd4e3dcdf2fDefault cda37e10 5767 4c87 9748 95d7b2bedbe9